Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Tapu ve Kadastro Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Tapu ve Kadastro Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf