Duyurular Arşiv

Haberler Arşiv

 

TAPU KADASTRO PROGRAMI

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro Programı 2018-2019 döneminde ülkemiz genelinde 15 üniversite içinden en yüksek puanla öğrenci alan  5. üniversite olmuştur. Program 30 öğrenci ile Eğitim ve Öğretime başlamıştır.

Programın amacı; özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları konusunda çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir.

Tapu Kadastro programında dört dönemlik öğretim süresinde Mesleki Matematik, Ölçme Bilgisi, Kadastro, Bilgisayar destekli harita çizimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, İmar, İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin yanında birçok hukuk dersi (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku) ile Tapu Sicil Uygulaması, Tapu Mevzuatı, Şehircilik ve Planlama dersleri okutulmaktadır.

Staj imkanları; Program öğrencileri Tapu Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Devlet Su İşleri, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı Müdürlükleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İller Bankası, Karayolları ve Özel harita kadastro firmalarında staj yapabilmektedirler.

Programı tamamlayan öğrenciler kamu personeli seçme sınavında aldıkları puanlarla kamu kuruluşlarında memur olarak çalışmakla birlikte özel harita bürolarında ve benzeri kuruluşlarda çalışabilmektedirler.